ID bài viết : S500057641 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Tại sao những tập tin mà đã được mua qua Connect, iTunes, hoặc những dịch vụ khác không chuyển tải được?

Không thể chuyển những tập tin mà đã được mua qua Connect, iTunes, hoặc những thiết bị khác.

    Phần mềm không hỗ trợ những tập tin mà được mã hóa với DRM (digital rights management).