ID bài viết : S500059487 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Sự khác nhau giữa nút nguồn TV(TV Power Button) và nút chuyển đổi tiết kiệm năng lượng(Energy Saving Switch) là gì?

Sự khác nhau giữa nút nguồn TV(TV Power Button) và nút chuyển đổi tiết kiệm năng lượng(Energy Saving Switch).

    /support/attachments/390521/a3.jpg


    Các TV BRAVIA có một Switch rất thuận tiện để tiết kiệm năng lượng cho phép bạn tắt điện của TV, mà không cần phải rút phích cắm dây nguồn điện AC từ máy. Điều này cắt giảm tiêu thụ năng lượng chờ đến dưới 0.0001W.

    Ghi Chú:  Nút nguồn chỉ có thể được bật lên khi nút tiết kiệm năng lượng được mở.