ID bài viết : S500061254 / Sửa lần cuối : 05/07/2012

Làm thế nào để khắc phục sự cố khi pin không thể sạc khi máy ảnh kết nối với máy tính?

Pin không thể sạc khi máy ảnh kết nối với máy tính?

  Hãy thử những điều sau đây để khắc phục sự cố:
  • Ngắt kết nối cáp USB từ máy tính và kết nối lại một lần nữa
  • Pin không được sạc khi máy ảnh được bật.
   Hãy tắt máy ảnh trước khi sạc.
  • Không thể sạc pin nếu máy tính là ở chế độ chờ ( Standby) .
   Ngắt kết nối máy ảnh từ máy tính, kích hoạt máy tính, sau đó kết nối máy ảnh vào máy tính một lần nữa.
  • Kết nối USB có thể không thành công nếu bạn kết nối cáp USB trước khi mở máy tính. Luôn luôn mở máy tính trước, và chờ đợi cho đến khi máy đã khởi động, sau đó kết nối với máy ảnh.
  • Nếu máy tính là  máy tính xách tay, hãy sử dụng AC adapter để cung cấp điện cho máy tính.
  • Sạc pin trong môi trường có nhiệt độ từ 10 ° C đến 30 ° C (50 ° F đến 86 ° F).

  Nếu vấn đề vẫn còn sau khi bạn đã thực hiện các điều trên, xin vui lòng tham khảo ý kiến ​​trung tâm dịch vụ khách hàng SONY.