ID bài viết : S500056148 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Có thể chỉnh sửa trên máy tính những hình ảnh đã ghi ở chế độ âm thanh Dolby Digital 5.1ch hay không?

Chỉnh sửa hình ảnh được ghi ở chế độ âm thanh Dolby Digital 5.1ch.

    Bạn có thể chuyển đổi hoặc chỉnh sửa việc ghi ở chế độ Dolby Digital 5.1ch bằng việc dùng phần mềm được cung cấp sẵn Picture Motion Browser.