ID bài viết : S500060182 / Sửa lần cuối : 01/04/2011

Tại sao màn hình thiết lập ngày và thời gian xuất hiện, sau khi bật nguồn?

Sau khi bật nguồn, màn hình thiết lập ngày và thời gian xuất hiện.

    Nếu bạn không sử dụng máy quay phim trong một thời gian dài, nguồn năng lượng tích hợp trong pin có thể được thải ra, và các cài đặt như là ngày và thời gian có thể được đặt lại.


    Trong trường hợp này, màn hình để thiết lập ngày và thời gian xuất hiện khi bật nguồn điện. Hãy thiết lập ngày và thời gian trên màn hình.