ID bài viết : 00232441 / Sửa lần cuối : 10/05/2021

Máy ảnh của tôi chụp ảnh chế độ RAW ở độ phân giải 12 Bit thay vì 14 Bit

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Ảnh RAW được chụp bằng các mẫu máy sau đây có độ phân giải là 14 bit mỗi điểm ảnh (pixel). Tuy nhiên, độ phân giải bị hạn chế thành 12 bit trong một số điều kiện chụp nhất định.


  ILCE-7 / ILCE-7R / DSC-RX1 / DSC-RX1R

   Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
  RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit

   

  ILCE-7M2 / ILCA-99M2 / DSC-RX1RM2

   Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
  RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit
  RAW không nén14 bits12 bit12 bit12 bit

   

  ILCE-7S / ILCE-6100 / ILCE-6300 / ILCE-6400 / ILCE-6500 / ILCE-6600

  • Silent Shooting (Chụp yên lặng): Off (Tắt)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit

    
  • Silent Shooting (Chụp yên lặng): On (Bật)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén12 bit12 bit


  ILCE-7RM2 / ILCE-7SM2

  • Silent Shooting (Chụp yên lặng): Off (Tắt)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bits12 bit12 bit12 bit

    
  • Silent Shooting (Chụp yên lặng): On (Bật)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén12 bit12 bit
   RAW không nén12 bit12 bit

   

  ILCE-7RM3 / ILCE-7M3 / ILCE-7RM4 / ILCE-7RM4A / ILCE-7C

  • Silent Shooting (Chụp yên lặng): Off (Tắt)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bits14 bits12 bit12 bit

    
  • Silent Shooting (Chụp yên lặng): On (Bật)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén14 bits12 bit
   RAW không nén14 bits14 bits

   

  ILCE-9

  • Shutter Type (Loại màn trập): Mechanical Shut (Màn trập cơ học)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bits12 bit12 bit12 bit

    
  • Shutter Type (Loại màn trập): Electronic Shut (Màn trập điện tử)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén14 bits12 bit
   RAW không nén14 bits12 bit

   

  ILCE-9M2

  • Shutter Type (Loại màn trập): Mechanical Shut (Màn trập cơ học)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bits12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bits14 bits12 bit12 bit

    
  • Shutter Type (Loại màn trập): Electronic Shut (Màn trập điện tử)
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén14 bits12 bit
   RAW không nén14 bits14 bits


  *1 “Chụp ảnh đơn”, như đã mô tả bên trên, gồm có chụp hẹn giờ và chụp cách quãng.
  *2 “Chụp liên tục”, như đã mô tả bên trên, gồm có chụp liên tục ở chế độ Superior Auto (Tự động tối ưu), chụp liên tục ở chế độ hẹn giờ và chụp liên tục nhiều ảnh có thời gian phơi sáng khác nhau.
  *3 Long Exposure NR (Khử nhiễu phơi sáng lâu) hoạt động khi được đặt thành On (Bật) và tốc độ màn trập sẽ được đặt thành 1 giây hoặc lâu hơn.
  LƯU Ý: Ảnh JPEG sẽ được chụp ở độ phân giải 8 bit.