ID bài viết : 00232441 / Sửa lần cuối : 17/11/2019

Máy ảnh của tôi chụp ảnh chế độ RAW ở độ phân giải 12 Bit thay vì 14 Bit

  Ảnh RAW được chụp bằng các mẫu máy sau đây có độ phân giải là 14 bit mỗi điểm ảnh (pixel). Tuy nhiên, độ phân giải bị hạn chế thành 12 bit trong một số điều kiện chụp nhất định.


  ILCE-7 / ILCE-7R / DSC-RX1 / DSC-RX1R

   Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
  RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit

   

  ILCE-7M2 / ILCA-99M2 / DSC-RX1RM2

   Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
  RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit
  RAW không nén14 bit12 bit12 bit12 bit

   

  ILCE-7S / ILCE-6100 / ILCE-6300 / ILCE-6400 / ILCE-6500 / ILCE-6600

  • Chụp yên lặng: Tắt
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit

    
  • Chụp yên lặng: Bật
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén12 bit12 bit


  ILCE-7RM2 / ILCE-7SM2

  • Chụp yên lặng: Tắt
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bit12 bit12 bit12 bit

    
  • Chụp yên lặng: Bật
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén12 bit12 bit
   RAW không nén12 bit12 bit

   

  ILCE-7RM3 / ILCE-7M3/ ILCE-7RM4

  • Chụp yên lặng: Tắt
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bit14 bit12 bit12 bit

    
  • Chụp yên lặng: Bật
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén14 bit12 bit
   RAW không nén14 bit14 bit

   

  ILCE-9

  • Loại màn trập: Màn trập cơ học
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bit12 bit12 bit12 bit

    
  • Loại màn trập: Màn trập điện tử
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén14 bit12 bit
   RAW không nén14 bit12 bit

   

  ILCE-9M2

  • Loại màn trập: Màn trập cơ học
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2Chụp BULBKhử nhiễu phơi sáng lâu được kích hoạt *3
   RAW nén14 bit12 bit12 bit12 bit
   RAW không nén14 bit14 bit12 bit12 bit

    
  • Loại màn trập: Màn trập điện tử
    Chụp ảnh đơn *1Chụp liên tục *2
   RAW nén14 bit12 bit
   RAW không nén14 bit14 bit


  *1 “Chụp ảnh đơn”, như đã mô tả bên trên, gồm có chụp hẹn giờ và chụp cách quãng.
  *2 “Chụp liên tục”, như đã mô tả bên trên, gồm có chụp liên tục ở chế độ Superior Auto (Tự động tối ưu), chụp liên tục ở chế độ hẹn giờ và chụp liên tục nhiều ảnh có thời gian phơi sáng khác nhau.
  *3 Khử nhiễu phơi sáng lâu hoạt động khi được đặt thành On (Bật) và tốc độ màn trập sẽ được đặt thành 1 giây hoặc lâu hơn.
  LƯU Ý: Ảnh JPEG sẽ được chụp ở độ phân giải 8 bit.