ID bài viết : 00080200 / Sửa lần cuối : 14/01/2015

Tôi đã chép phim ghi ở định dạng XAVC S (Windows) sang máy tính. Tuy nhiên, không thể phát lại trên máy tính.

Không thể phát lại phim ở định dạng XAVC S trên máy tính Windows

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Phim ghi ở định dạng XAVC S có thể được nhập/phát lại trên một máy tính (Windows) bằng phần mềm PlayMemories Home.

Truy cập vào mục hỗ trợ PlayMemories Home để biết thêm thông tin.

Hỗ trợ PlayMemories Home