ID bài viết : 00107007 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để thay đổi định dạng ghi XAVC S hoặc AVCHD khi sử dụng thẻ Memory Stick hoặc SD

  Lưu ý: Lựa chọn này chỉ có sẵn cho máy ảnh với phiên bản phần mềm  hệ thống 3.00 hoặc mới hơn

  Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi định dạng ghi XAVC S hoặc AVCHD khi sử dụng thẻ Memory Stick hoặc SD

  1. Nhấn vào nút Menu trên máy ảnh. Di chuyển xuống để chọn System (hệ thống) và nhấn vào nút SET (thiết lập)
  Image

  2. Tại menu System (hệ thống), di chuyển xuống để chọn Codec (giải mã) và nhấn nút SET (thiết lập)

  Image
  Hoặc

  Image

  3. Tại menu Codec(giãi mã), nhấp Select (chọn)

  Image
  Hoặc
  Image

  4. Di chuyển xuống để chọn hoặc XAVC S hoặc  AVCHD (C) và nhấn nút SET (thiết lập)

  Image

  5. Chọn Execute (tiến hành) và nhấn vào nút SET(thiết lập) để xác nhận

  Image

  6. Để xác minh, hãy trở lại menu System (hệ thống) và chọn Codec(giãi mã), định dạng được chọn sẽ được hiển thị.

  Image

  Image
  Hoặc
  Image

  7. Khi ghi AVCHD, hãy chắc chắn thẻ SD được chèn đúng khe như chỉ dẫn dưới đây.

  Image