ID bài viết : 00107007 / Sửa lần cuối : 30/03/2018

Làm thế nào để thay đổi định dạng ghi XAVC S hoặc AVCHD khi sử dụng thẻ Memory Stick hoặc SD

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Lưu ý: Lựa chọn này chỉ có sẵn cho máy ảnh với phiên bản phần mềm  hệ thống 3.00 hoặc mới hơn

Hãy thực hiện theo hướng dẫn sau để thay đổi định dạng ghi XAVC S hoặc AVCHD khi sử dụng thẻ Memory Stick hoặc SD

1. Nhấn vào nút Menu trên máy ảnh. Di chuyển xuống để chọn System (hệ thống) và nhấn vào nút SET (thiết lập)
Image

2. Tại menu System (hệ thống), di chuyển xuống để chọn Codec (giải mã) và nhấn nút SET (thiết lập)

Image
Hoặc

Image

3. Tại menu Codec(giãi mã), nhấp Select (chọn)

Image
Hoặc
Image

4. Di chuyển xuống để chọn hoặc XAVC S hoặc  AVCHD (C) và nhấn nút SET (thiết lập)

Image

5. Chọn Execute (tiến hành) và nhấn vào nút SET(thiết lập) để xác nhận

Image

6. Để xác minh, hãy trở lại menu System (hệ thống) và chọn Codec(giãi mã), định dạng được chọn sẽ được hiển thị.

Image

Image
Hoặc
Image

7. Khi ghi AVCHD, hãy chắc chắn thẻ SD được chèn đúng khe như chỉ dẫn dưới đây.

Image