ID bài viết : S500056107 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

"x.v.Color" là gì?

Về "x.v.Color".

    "x.v.Color" là một tên gọi quen thuộc của chuẩn xvYCC đề xuất bởi Sony.  xvYCC là một tiêu chuẩn quốc tế về dãy màu rộng hơn trong phim ảnh.