ID bài viết : 00146851 / Sửa lần cuối : 29/04/2021

S-Log (S-log2/S-Log3) là gì)?

S-Log (S-log2/S-Log3) là gì)?

  S-Log là một đường cong gamma với một phạm vi hoạt động rộng tối ưu hóa theo giả định rằng phân loại sẽ được thực hiện trong quá trình hậu kỳ. S-Log3 cho phép tái tạo tốt hơn về đặc điểm phân cấp trong những cảnh tối và phạm vi khoảng giữa tông hơn S-log2. Nó có đặc điểm gần hơn so với những bộ phim được quét.
  Nhìn chung S-Log3 được khuyến khích hơn. Nếu S-Log3 không cung cấp đủ màu trong khoảng tầm độ sáng từ giữa đến cao, hãy thử S-log2.

  Khi sử dụng S-Log, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra chất lượng hình ảnh bao gồm cả phân loại trước bằng cách chụp thử nghiệm.
  Khi phân loại video ghi lại với S-Log, cần phải có kiến thức kỹ thuật.

  Để biết chi tiết về S-Log, tham khảo các trang dưới đây.
  Trợ giúp Hướng dẫn cho Creators
  http://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/contents/TP0000909108.html

  LƯU Ý: Hướng dẫn dành cho Creators là một Hướng dẫn trợ giúp để biết thêm hình ảnh sản phẩm bằng một máy ảnh được sản xuất bởi Sony.