ID bài viết : 00056554 / Sửa lần cuối : 14/04/2021

NFC là gì?

  Near Field Communication (NFC™) là 1 công nghệ dựa trên tiêu chuẩn kết nối mà làm cho nó thuận tiện hơn để thực hiện các giao dịch, trao đổi nội dung kỹ thuật số và kết nối các thiết bị.

  Bằng cách sử dụng NFC bạn có thể truyền thông tin giữa điện thoại của bạn và các thiết bị NFC khác, như là điện thoại và các thiết bị di động, thiết bị thanh toán và thiết bị âm thanh tại nhà và các thiết bị video khác. Ví dụ, bạn có thể chia sẻ địa chỉ website, liên lạc, số điện thoại, các bài nhạc, video và hình.

  Thẻ NFC là những lĩnh vực thông tin theo chương trình nhỏ có thể nhúng vào các áp phích, trên các bảng quảng cáo hoặc kế bên sản phẩm trong các cửa hàng bán lẻ. Chạm vào 1 thẻ có thể cho bạn thêm thông tin như là bản đồ, địa chỉ website hoặc các đoạn quảng cáo phim.

  NFC được kích hoạt bằng cách đem 2 thiết bị NFC gần lại với nhau. Khoảng cách đọc tối đa là khoảng 1 cm, giúp ngăn chặn các thông tin liên lạc trái phép.

  Image

  Để biết thêm thông tin vui lòng truy cập web site NFC Forum.