ID bài viết : 00149571 / Sửa lần cuối : 19/10/2020

Sự khác biệt giữa các bộ chuyển đổi ngàm ống kính LA-EA1, LA-EA2, LA-EA3 và LA-EA4 là gì?

  Hãy tham khảo bảng dưới đây về sự khác nhau giữa các bộ chuyển đổi ngàm ống kính tương thích.
  Về sự tương thích giữa máy ảnh và ống kính, hãy tham khảo trang web sau:
  http://support.d-imaging.sony.co.jp/www/cscs/lens_body/index.php

  Chức năng/Hoạt động

  LA-EA1

  LA-EA2

  LA-EA3

  LA-EA4

  Lấy nét tự động (AF)

  Chỉ có ở ống kính SAM/SSM chụp ảnh tĩnh.

  AF không hoạt động khi đang quay phim.

  Có ở tất cả các ống kính

  Chỉ có ở ống kính SAM/SSM chụp ảnh tĩnh.

  AF không hoạt động khi đang quay phim.

  Có ở tất cả các ống kính
  Hệ thống AFAF tương phảnLấy nét tự động theo phaAF tương phảnLấy nét tự động theo pha
  Định dạngHỗ trợ cảm biến APS-CHỗ trợ cảm biến APS-CHỗ trợ cảm biến Toàn khung hình 35mmHỗ trợ cảm biến Toàn khung hình 35mm
  Chọn AF/MFChuyển đổi được trên ống kínhỐng kính SAM: Chuyển đổi được trên ống kính

  Ống kính SSM: Chuyển đổi được trên ống kính và trong menu khi nút gạt trên ống kính là AF
  Chuyển đổi được trên ống kínhỐng kính SAM: Chuyển đổi được trên ống kính

  Ống kính SSM: Chuyển đổi được trên ống kính và trong menu khi nút gạt trên ống kính là AF
  Chế độ AF khả dụngLấy nét tự động từng ảnh mộtLấy nét tự động từng ảnh một/Lấy nét tự động liên tụcLấy nét tự động từng ảnh mộtLấy nét tự động từng ảnh một/Lấy nét tự động liên tục

  LƯU Ý:

  • Bởi vì LA-EA3 và LA-EA4 hỗ trợ cảm biến toàn khung hình 35mm, ánh sáng đi qua các bộ chuyển đổi ngàm này lớn hơn LA-EA1 và LA-EA2 sẽ gây ra hiệu ứng mờ viền.
  • Nếu bạn sử dụng NEX-3, NEX-C3, NEX-5 hoặc NEX-VG10, cần có bản cập nhật firmware cho ống kính và/hoặc bộ chuyển đổi ngàm.