ID bài viết : 00254622 / Sửa lần cuối : 30/11/2020

LUT màn hình là gì?

    QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

    Chức năng này cho phép bạn áp dụng LUT màn hình (MLUT) ở chế độ Cine EI, chế độ này sẽ chụp với điều chỉnh giao diện trong giai đoạn hậu kỳ.
    Bạn có thể chọn s709, 709(800%) hoặc S-Log3 làm giao diện cơ bản.
    Bạn cũng có thể nhập và áp dụng một tập tin LUT 3D được chỉ định.