ID bài viết : 00151054 / Sửa lần cuối : 03/08/2018

Grading là gì?

Grading là gì?

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Grading (chỉnh sửa màu sắc) là quá trình xử lý ảnh hậu kỳ được thực hiện để điều chỉnh độ tương phản và màu sắc.

Để cho phép chỉnh sửa và thể hiện một cách linh hoạt, các video phải được chụp với phạm vi dải động và phạm vi tái tạo màu rộng. Các đường cong gamma S-Log và tái tạo màu S-Gamut được dùng để ghi lại các loại video. Không có grading, video được ghi với S-Log2 hoặc S-Log3 có độ tương phản và độ bảo hòa thấp bởi vì những video này được hỗ trợ chỉnh sửa màu sắc sau khi ghi.

  • Trước khi chỉnh sửa màu sắc
    Image
  • Sau khi chỉnh sửa
    Image

Để biết chi tiết về S-Log, tham khảo trang bên dưới.
Hướng dẫn trợ giúp dành cho Chương trình tạo lập
http://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/contents/TP0000909108.html

LƯU Ý: Hướng dẫn trợ giúp dành cho Chương trình tạo lập là Hướng dẫn trợ giúp để tạo hình ảnh sáng tạo hơn bằng cách sử dụng máy ảnh được sản xuất bởi Sony.

Bạn có thể thử chỉnh sửa với các ứng dụng Catalyst Browse miễn phí, trong đó có chức năng chỉnh sửa màu sắc cơ bản.
Để chạy Catalyst Browse được trơn tru, cần có bộ vi xử lý 8-core hoặc môi trường hoạt động tương tự.
Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo trang web
Catalyst Browse
http://www.sonycreativesoftware.com/catalystbrowse?lang=ENU
(Nhấp vào đường dẫn này sẽ chuyển bạn đến trang web Sony Creative Software)