ID bài viết : 00254642 / Sửa lần cuối : 01/12/2020

Có thể nhập một giao diện cụ thể (LUT) để chụp ảnh không?

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Bạn có thể nhập một tập tin 3D LUT, được tạo trên máy tính hoặc thiết bị khác, làm giao diện cơ sở. Bạn có thể nhập tối đa 16 tập tin.

  File format (Định dạng tập tin):
  Tập tin CUBE (*.cube) cho LUT 3D 17 điểm hoặc 33 điểm được tạo bằng Catalyst Browse, RAW Viewer hoặc DaVinci Resolve* (bởi Blackmagic Design Pty. Ltd.)
  * Đã được xác minh với Resolve V9.0, V10.0 và V11.0

  Input color space/Gamma (Không gian màu đầu vào/Gamma):
  S-Gamut3.Cine/S-Log3 hoặc S-Gamut3/S-Log3