ID bài viết : S500058730 / Sửa lần cuối : 23/02/2011

Chức năng nhận diện khuôn mặt là gì?

Chức năng nhận diện khuôn mặt

    Đây là một chức năng để phát hiện khuôn mặt của đối tượng và điều chỉnh khuôn mặt tự động. Khung xuất hiện trên từng khuôn mặt được phát hiện, và tự động điều chỉnh tiêu cự, màu sắc, và tiếp xúc.

    Ngoài ra, khi những khuôn mặt được phát hiện, bạn cũng có thể chọn chế độ ưu tiên cho một khuôn mặt cụ thể nào đó  bằng cách chọn vào nó để tập trung tiêu cự, màu sắc được điều chỉnh tự động cho khuôn mặt được lựa chọn. Ngay cả khi khuôn mặt bạn chạm vào  không xuất hiện trên màn hình LCD, thì khuôn mặt ưu tiên vẫn xuất hiện trên màn hình. 
    Nếu bạn không đặt chế độ ưu tiên, thì có tới 8 khuôn mặt được phát hiện.
    - Chức năng này hiệu quả cho cả phim và hình ảnh.