ID bài viết : 00253437 / Sửa lần cuối : 04/12/2020

Tivi của tôi có hỗ trợ ứng dụng Apple TV không?

    Ứng dụng Apple TV sẽ được hỗ trợ cho các dòng Tivi sau đây thông qua bản cập nhật phần mềm:

    • Dòng X90xxH / X91xxH

    LƯU Ý: Ngày mà người dùng nhận được bản cập nhật phần mềm cho Tivi của mình sẽ không giống nhau. Nếu người dùng đã kích hoạt tính năng Tự động kiểm tra bản cập nhật thì Tivi sẽ hiển thị một thông báo khi có bản cập nhật phần mềm.

    Ứng dụng Apple TV trên Smart TV của Sony cho phép khách hàng truy cập Apple TV+, các kênh Apple TV cao cấp và mua hoặc thuê hơn 100.000 bộ phim và chương trình truyền hình. Khách hàng có thể đăng ký Apple TV+ trên ứng dụng Apple TV trên Smart TV của Sony, iPhone, iPad, iPod touch và Mac hoặc trên trang web tv.apple.com.

    *Apple, Apple TV, iPhone, iPad, iPod touch và Mac là nhãn hiệu của Apple Inc.