ID bài viết : 00114806 / Sửa lần cuối : 06/01/2021

Tôi không thể tìm thấy một ứng dụng mà tôi sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của tôi trong Google Play trên TV Android.

    Tôi không thể tìm thấy một ứng dụng mà tôi sử dụng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của tôi trong Google Play trên TV.

     

     


    Google Play trên TV android chỉ hiển thị các ứng dụng được hỗ trợ dành cho TV android, vì vậy các ứng dụng không được hỗ trợ sẽ không hiển thị tại thời điểm này.