ID bài viết : 00114798 / Sửa lần cuối : 10/02/2022

Những ứng dụng nào có sẵn cho Android TV™ hoặc Google TV™?

    Hãy chọn mục bạn muốn kiểm tra.

    Những ứng dụng nào có sẵn cho Android TV của Sony?

    Ứng dụng nào có thể cài đặt trên Google TV của Sony?

    Làm thế nào để kiểm tra tất cả các ứng dụng được cài đặt trên Android TV hoặc Google TV của Sony?