ID bài viết : 00117680 / Sửa lần cuối : 18/12/2018

Tôi có thể sử dụng các ứng dụng khác trong khi phát nhạc từ ứng dụng âm nhạc?

    Tôi có thể sử dụng các ứng dụng khác trong khi phát nhạc từ ứng dụng âm nhạc?


    Không. Giống như bất kỳ thiết bị Android khác, các ứng dụng Music không thể chạy nền. Khi bạn đóng các ứng dụng âm nhạc hay mở một ứng dụng khác, nhạc sẽ dừng lại.