ID bài viết : 00253911 / Sửa lần cuối : 12/11/2020

Màn hình kính ngắm không sáng lên khi tôi nhìn qua kính ngắm.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy thuộc vào vị trí và góc của màn hình phía sau, cảm biến mắt có thể bị vô hiệu hóa để ngăn máy ảnh vô tình chuyển sang màn hình kính ngắm.

  Khi màn hình phía sau ở các vị trí được mô tả bên dưới, máy ảnh không thể chuyển sang màn hình kính ngắm thông qua việc kích hoạt cảm biến mắt. Để sử dụng màn hình kính ngắm, hãy thay đổi vị trí của màn hình.

  Các vị trí vô hiệu hóa cảm biến mắt

  • Ảnh tự chụp
   Màn hình có thể được nhìn thấy từ phía trước máy ảnh
  • Ảnh góc thấp
   Màn hình có thể được nhìn thấy từ phía trên máy ảnh
  • Ảnh góc cao
   Màn hình có thể được nhìn thấy từ bên dưới máy ảnh