ID bài viết : 00083108 / Sửa lần cuối : 20/06/2014

Hình ảnh trong kính ngắm bị bóp méo hoặc màu sắc thay đổi khi lia máy ảnh.

    Do đặc điểm của ống kính đang sử dụng và bất kỳ chuyển động nào của mắt khi nhìn qua kính ngắm, hình ảnh trong kính ngắm có thể bị bóp méo hay màu sắc có thể thay đổi khi bạn lia máy. Điều này là bình thường.

    To avoid these symptoms, keep your eye focused at the center area of the viewfinder when taking pictures while panning.
    Để tránh những hiện tượng này, giữ mắt tập trung tại khu vực trung tâm của kính ngắm để chụp ảnh trong khi lia máy.