ID bài viết : 00065388 / Sửa lần cuối : 03/03/2014

Một số hình ảnh bị nhiễu khi sử dụng kính ngắm của máy ảnh.

Một số hình ảnh bị nhiễu khi sử dụng kính ngắm của máy ảnh.

  Hình ảnh có thể trông như bị nhiễu tùy thuộc vào đối tượng khi sử dụng kính ngắm của máy ảnh.

  Để tạo ra một hình ảnh tốt hơn trong kính ngắm, bạn có thể tăng số lượng điểm ảnh hiển thị trong kính ngắm bằng cách thay đổi các thiết lập Display Quality của máy ảnh. Thực hiện theo các bước sau để thay đổi các thiết lập Display Quality:

  1. Trên máy ảnh, bấm Menu.
  2. Chọn Setup.
  3. Đến Display Quality 
  4. Chọn High.