ID bài viết : 00252628 / Sửa lần cuối : 18/10/2020

Chế độ Cinema Pro trong Xperia 5 II được cải tiến như thế nào so với Xperia 1 II?

Chế độ Cinematography Pro của Xperia 5 II có những cải tiến gì?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II

  Giải pháp

  Cinema Pro trong Xperia 5 II có các cải tiến sau đây so với Xperia 1 II

  1. Bạn hiện có thể quay video chuyển động chậm với độ phân giải 4k 10 bit HDR 120 fps trong Xperia 5 II. Để biết thêm thông tin, nhấp vào đây; "Làm thế nào để quay video chuyển động chậm bằng Cinema Pro?".

  2. Xperia 5 II có các tùy chọn quay video “2K (2520 x 1080) // 25,00 fps//HDR” và “2K (2520 x 1080)// 59,94 fps// HDR”. 

   • 4K (3,840 x 1,644) // 23,98 fps // HDR
   • 4K (3,840 x 1,644) // 25,00 fps // HDR
   • 4K (3,840 x 1,644) // 29,97 fps // HDR
   • 4K (3,840 x 1,644) // 59,94 fps // HDR
   • 2K (2,520 x 1,080) // 23,98 fps // HDR
   • 2K (2,520 x 1,080) // 25,00 fps // HDR (Chỉ có trong Xperia 5 II)
   • 2K (2,520 x 1,080) // 29,97 fps // HDR
   • 2K (2,520 x 1,080) // 59,94 fps // HDR (Chỉ có trong Xperia 5 II)
  3. Một số cải tiến trên giao diện người dùng