ID bài viết : 00252242 / Sửa lần cuối : 04/01/2021

Làm thế nào để quay video chuyển động chậm bằng Cinema Pro?

  Áp dụng cho 

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II

  Giải pháp

  Bạn có thể quay video chuyển động chậm bằng cách chọn "120" fps trong menu "FPS".

  Lưu ý

  1. Menu "FPS" cho phép bạn thiết lập fps của camera (tốc độ khung hình quay video). Bạn có thể chọn tốc độ 120 fps hoặc một giá trị fps giống với "Project FPS" (Tốc độ khung hình phát lại)". Nếu bạn chọn 120 fps thì video đã quay sẽ chuyển sang chế độ chuyển động chậm. Tỉ lệ khung hình chậm của video sẽ phụ thuộc vào "Project FPS".
   [ví dụ] Với "Project FPS" là 23,98 và "FPS" là 120(24) thì tỉ lệ khung hình chậm sẽ là chậm x5,0 (= 120/24).
  2. 120fps chỉ được hỗ trợ trên ống kính 24mm.
  3. Xperia 1 II chỉ hỗ trợ độ phân giải 2K ở chế độ 120fps trong khi Xperia 5 II hỗ trợ cả hai độ phân giải là 2K và 4K ở chế độ 120fps.