ID bài viết : 00252233 / Sửa lần cuối : 14/10/2020

Màn hình của Xperia 5 II có những cải tiến gì so với Xperia 5?

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II

  Giải pháp

  Màn hình của Xperia 5 II hỗ trợ tốc độ làm mới màn hình lên tới 120Hz*1 và hiệu ứng hình ảnh*2 tương đương với 240Hz để giảm mờ khi chuyển động. 

  *1: Tốc độ làm mới màn hình khi xem video sẽ phụ thuộc vào nội dung nguồn.

  *2: Tốc độ làm mới màn hình 120Hz với chèn hình ảnh màu đen giữa mỗi hình ảnh mang lại hiệu ứng hình ảnh tương đương với tốc độ làm mới 240Hz.

  Lưu ý: Hiệu ứng hình ảnh 240Hz chỉ áp dụng cho Game Enhancer (Trình nâng cao trò chơi).