ID bài viết : 00253444 / Sửa lần cuối : 12/02/2021

Không có chế độ thủ công trong ứng dụng Camera

  Áp dụng cho

  • Xperia 5 II
  • Xperia 1 II

  Giải pháp

  Bằng cách chọn chế độ “Photo Pro”, bạn sẽ có thể sử dụng các nút điều khiển máy ảnh vốn thường có trong các máy ảnh chuyên nghiệp. Bạn có thể chọn các cài đặt ưa thích như “Auto” (Tự động), “P mode” (Chế độ P), “S mode” (Chế độ S), “M mode” (Chế độ M) hoặc “MR Mode” (Chế độ MR) với giao diện được lấy cảm hứng từ máy ảnh Alpha.
  LƯU Ý: Xperia 1 II không có “A mode” (Aperture Priority) (Chế độ A - Ưu tiên khẩu độ). 
  LƯU Ý: “MR Mode” (Chế độ MR) chỉ có trong Xperia 5 II