ID bài viết : 00252597 / Sửa lần cuối : 18/05/2021In

Cách truyền các tập tin nhạc sang thẻ microSD trong máy nghe nhạc Walkman

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Đối với mẫu máy nghe nhạc Walkman có hỗ trợ thẻ microSD, bạn có thể truyền các tập tin nhạc sang thẻ microSD và phát tập tin nhạc. Hãy làm theo các bước sau đây để sử dụng máy tính để truyền tập tin nhạc sang thẻ microSD trong máy nghe nhạc Walkman:

  LƯU Ý:

  Trước khi bắt đầu

  • Khi bạn sử dụng thẻ microSD trong Walkman lần đầu tiên, thẻ microSD cần được định dạng bằng Walkman. Để biết cách định dạng thẻ microSD, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.
  • Trước khi truyền các tập tin sang thẻ microSD, hãy kiểm tra các biện pháp phòng ngừa đề cập trong bài viết Cần lưu ý những điểm gì khi sử dụng thẻ microSD? .

  Cách truyền tập tin nhạc sang thẻ microSD

  1. Lắp thẻ microSD vào khe cắm thẻ microSD trên Walkman.
   LƯU Ý: Để biết thêm thông tin về việc lắp thẻ microSD vào Walkman, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.
  2. Trong menu Location for USB Transfer (Vị trí để truyền USB) hoặc USB storage settings (Cài đặt lưu trữ USB), chọn SD Card (Thẻ SD).
   LƯU Ý: Bước này chỉ áp dụng cho dòng NW-A10/A20/ZX2/ZX100. Để biết quy trình chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.
  3. Truyền các tập tin nhạc sang thẻ microSD.
   LƯU Ý: Cách làm tương tự như cách bạn truyền tập tin vào bộ nhớ trong của Walkman.
   • Đối với máy tính Windows: Sử dụng ứng dụng Music Center for PC để truyền tập tin nhạc.
    • LƯU Ý: Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo Câu hỏi thường gặp Truyền nội dung sang thiết bị âm thanh ví dụ như WALKMAN (Chỉ có tiếng Anh).
    • LƯU Ý dành cho dòng NW-A30/A40/A50/A100/WM1/ZX300/ZX500: Chọn Memory card (Thẻ nhớ) làm destination (đích đến).
    • LƯU Ý Dành cho dòng NW-A100/ZX500:
     • Sẽ không thể nhận dạng được Walkman khi phiên bản của Music Center for PC thấp hơn 2.1.0. Trong trường hợp này, hãy cập nhật phần mềm Music Center for PC lên phiên bản mới nhất.
     • Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp USB Type-C (đi kèm với máy nghe nhạc Walkman) để kết nối máy tính và chọn File Transfer (Truyền tập tin) trong menu Use USB for (Sử dụng USB để) trên Walkman.
   • Đối với máy Mac: Sử dụng phần mềm tương thích với máy Mac và Walkman của bạn. Phần mềm được hỗ trợ khác nhau tùy theo máy nghe nhạc Walkman của bạn. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp.