ID bài viết : 00236016 / Sửa lần cuối : 14/06/2020

Cách chuyển nội dung từ máy tính sang máy nghe nhạc Walkman (Dòng NW-ZX500 và NW-A100).

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Thực hiện theo các bước sau để chuyển nội dung này từ máy tính sang máy nghe nhạc Walkman.

  1. Kết nối máy tính và máy nghe nhạc Walkman bằng cáp Type-C đi kèm.

   LƯU Ý: Nếu máy nghe nhạc Walkman và máy tính được kết nối bằng cáp USB type‑C đến USB type‑C, việc truyền nội dung có thể không thành công. Nếu máy tính của bạn không có cổng USB Type-A và bạn cần kết nối các thiết bị bằng cáp USB type‑C đến cáp USB type‑C, hãy làm theo các bước sau để truyền nội dung.

   1. Khởi động phần mềm Music Center for PC.
   2. Chọn (Menu) Tools (Công cụ)— Settings (Cài đặt)— Device Transfer (Truyền thiết bị).
   3. Trong Transfer mode (Chế độ truyền), chọn Auto assign transfer (Tự động truyền): Tập tin luôn được chuyển đổi sang định dạng AAC trước khi truyền, sau đó chọn OK.
   4. Truyền nội dung sang máy nghe nhạc Walkman bằng phần mềm Music Center for PC.
  2. Khi menu Use USB for (Sử dụng USB để) hiển thị trên màn hình Walkman, hãy chọn File Transfer (Truyền tải tập tin) — OK.

   Nếu menu Use USB for (Sử dụng USB để) không hiển thị, hãy kiểm tra như sau.

   • Mở khóa màn hình Walkman.
   • Vuốt Home (Màn hình chủ) lên trên rồi nhấn vào các mục menu theo thứ tự sau đây, Settings (Cài đặt) — Connected devices (Thiết bị đã kết nối) — USB.
   • Đảm bảo cáp được kết nối chắc chắn với máy tính.
   • Quá trình truyền có thể không thực hiện được nếu bạn dùng USB hub. Hãy đảm bảo cáp USB Type-C được kết nối trực tiếp với cổng USB của máy tính.
  3. Truyền nội dung từ máy tính sang máy nghe nhạc Walkman.

   LƯU Ý: Để biết cách truyền nội dung, hãy tham khảo nội dung phù hợp trên Hướng dẫn trợ giúp của mẫu máy của bạn:

   • Truyền nội dung từ máy tính Windows bằng ứng dụng Music Center for PC (Windows)
   • Truyền nội dung bằng máy tính Mac
  4. Nếu truyền nội dung không thành công, có thể là do máy nghe nhạc Walkman hoặc thẻ SD không đủ dung lượng. Thực hiện theo các bước sau để kiểm tra dung lượng trống của máy nghe nhạc Walkman hoặc thẻ SD:

   1. Vuốt màn hình Home lên trên.
   2. Chọn Settings (Cài đặt) — Storage (Bộ nhớ).
   3. Kiểm tra dung lượng trống/dung lượng bộ nhớ của máy nghe nhạc Walkman hoặc thẻ SD (nếu có sử dụng).

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể tham khảo cách truyền nội dung trong video hướng dẫn này.

  Hướng dẫn:
  Tìm hiểu cách bật hoặc tắt phụ đề khi xem video trên Internet từ YouTube