ID bài viết : 00201404 / Sửa lần cuối : 30/04/2020In

Dung lượng bộ nhớ tối đa của thẻ micro SD dành cho máy nghe nhạc Walkman là bao nhiêu?

  Đối với dòng máy nghe nhạc Walkman,

  • Dòng NW-A100
  • Dòng NW-A50
  • Dòng NW-A3x (ví dụ: NW-A35, NW-A36, v.v.) 
  • Dòng NW-A4x
  • Dòng NW-A20
  • Dòng NWZ-A10
  • NW-ZX300
  • NW-ZX507

  Dung lượng bộ nhớ tối đa như sau:

  • Đối với thẻ microSD, máy nghe nhạc Walkman có thể hỗ trợ tối đa 128GB.
  • Đối với thẻ microSDXC, máy nghe nhạc Walkman có thể hỗ trợ tối đa 2TB.

  Tất cả các thẻ nhớ Sony hiện có trên thị trường đều được xác nhận là tương thích.
  Sony không đảm bảo khả năng tương thích hoàn toàn với thẻ do các thương hiệu khác sản xuất.