ID bài viết : 00178486 / Sửa lần cuối : 11/02/2020

Cách truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman bằng máy tính.

  Trang này giới thiệu cách chuyển nhạc sang máy nghe nhạc Walkman.
  Chọn phương thức phù hợp với môi trường và mục đích sử dụng của bạn.

  QUAN TRỌNG: Các ứng dụng phần mềm và phương thức truyền có thể khác nhau tùy theo mẫu máy nghe nhạc Walkman. Để biết thêm chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng máy nghe nhạc Walkman.

  Truyền nhạc vào thiết bị Walkman bằng phần mềm Sony

  Sử dụng phần mềm Sony để quản lý và truyền nhạc vào thiết bị Walkman.

  Music Center for PC (Windows)
  Truyền nội dung (Mac) 

   

  LƯU Ý: Hỗ trợ cho phần mềm Media Go đã kết thúc. Đối với máy tính Windows, vui lòng sử dụng Music Center for PC, phần mềm kế thừa của Media Go.

  Để biết danh sách các thiết bị tương thích với Music Center for PC, hãy tham khảo trang web Music Center for PC — Thiết bị được hỗ trợ

   

  Phương thức chuyển nhạc vào máy nghe nhạc Walkman khác