ID bài viết : 00178486 / Sửa lần cuối : 25/09/2018

Cách truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman bằng máy tính.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Ảnh

Trang này sẽ giới thiệu cách truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman.
Chọn phương thức phù hợp với môi trường và mục đích sử dụng.

Sử dụng phần mềm Sony để truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman
Quản lý nhạc bằng phần mềm Sony và truyền nhạc vào thiết bị Walkman.

 

Music CenterMusic Center for PC (Windows)
Truyền nội dung (Mac)

 

Sử dụng các phương pháp khác để truyền nhạc vào máy nghe nhạc Walkman

Đối với Windows :

Đối với hệ điều hành Mac :