ID bài viết : 00199809 / Sửa lần cuối : 06/07/2018

Cần lưu ý những điểm gì khi sử dụng thẻ microSD? (Đối với các mẫu máy Walkman hỗ trợ thẻ microSD)

  Tham khảo các mục sau đây.

  LƯU Ý: Các quy trình thao tác và phương pháp xác nhận được mô tả trong từng mục sẽ khác nhau tùy thuộc vào thiết bị Walkman của bạn. Để biết chi tiết về các thao tác, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

   

  Ghi chú chung về cách sử dụng thẻ nhớ microSD

  • Bạn không thể truyền dữ liệu giữa bộ nhớ hệ thống và thẻ microSD trên thiết bị Walkman của bạn.
  • Hãy chắc chắn bạn chỉ định dạng thẻ nhớ microSD trên Walkman.

   LƯU Ý:

   • Hoạt động của thẻ microSD không được đảm bảo nếu bạn định dạng thẻ microSD trên một thiết bị không phải thiết bị Walkman (chẳng hạn như máy tính).
   • Quy trình định dạng khác nhau tùy thuộc vào việc bạn đang sử dụng thiết bị Walkman nào. Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

   

  Ghi chú khi lắp/gỡ thẻ nhớ microSD

  CẢNH BÁO: Có thể bị mất dữ liệu. Khi lắp/tháo thẻ microSD, lưu ý những điều sauđây.

  • Khi lắp thẻ microSD
   Khi lắp thẻ microSD vào thiết bị Walkman, hãy bảo đảm thay đổi trạng thái của Walkman thành Insert/Remove SD Card (Lắp/Gỡ thẻ SD).

   LƯU Ý:

   • Nếu thiết bị Walkman của bạn không có trạng thái [Insert/Remove SD Card] (Lắp/Gỡ thẻ SD), hãy lắp thẻ microSD mà không cần thay đổi trạng thái.
   • Khi bạn lắp thẻ microSD, thông tin sau đây sẽ được đặt lại.
    • Bài hát hiện tại và thời gian đã trôi qua
    • Thời gian đã trôi qua của mỗi video
  • Khi gỡ thẻ microSD
   Khi gỡ thẻ microSD khỏi thiết bị Walkman, hãy bảo đảm tháo thẻ microSD khỏi Walkman hoặc thay đổi trạng thái của Walkman thành Insert/Remove SD Card (Lắp/Gỡ thẻ SD).

   LƯU Ý: Khi bạn gỡ thẻ microSD, thông tin sau đây sẽ được đặt lại.

   • Dấu trang
   • Các cài đặt cảnh báo
   • Kết quả phân tích theo SensMe Channels
   • Bài hát hiện tại và thời gian đã trôi qua
   • Thời gian đã trôi qua của mỗi video

   

  Ghi chú khi truyền nội dung sang thẻ nhớ microSD

  Khi truyền nội dung đến thẻ microSD, lưu ý những điều sau đây.

  • Không thể truyền nội dung được bảo vệ bản quyền sang thẻ microSD.
  • Để truyền nội dung âm nhạc sang thẻ microSD, bạn cần chọn SD Card (Thẻ SD) làm bộ nhớ (bộ nhớ lưu trữ) được sử dụng. Để biết chi tiết về cách chọn bộ nhớ, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm với sản phẩm.

   LƯU Ý:

   • Bộ nhớ được đặt là bộ nhớ hệ thống trên Walkman tại thời điểm mua.
   • Tùy thuộc vào mẫu thiết bị Walkman của bạn hoặc phiên bản phần mềm của Walkman, bạn có thể chuyển đổi bộ nhớ sử dụng khi Walkman được kết nối với máy tính.
   • Sau khi bạn chuyển đổi bộ nhớ (bộ nhớ lưu trữ) sang SD Card (Thẻ SD), bạn có thể xác nhận kích thước của thẻ microSD trên máy tính trong khi truyền dữ liệu bằng cách sử dụng phần mềm sau đây.
    • Windows: Music Center for PC hoặc Windows Explorer
    • Mac: Truyền nội dung cho máy Mac hoặc Mac Finder
  • Nếu bạn truyền cùng một nội dung đến cả hai bộ nhớ hệ thống và thẻ microSD, nội dung sẽ xuất hiện trùng lặp trên thiết bị Walkman khi tất cả bài hát được hiển thị.
  • Khi bạn truyền danh sách phát sang thiết bị Walkman của bạn, hãy truyền đến cùng một bộ nhớ (bộ nhớ lưu trữ) đã lưu trữ các bài hát trong danh sách phát.
   LƯU Ý: Thiết bị Walkman sẽ nhận dạng bộ nhớ hệ thống và thẻ microSD như các bộ nhớ khác. Nếu danh sách phát được chuyển sang bộ nhớ khác ngoài bộ nhớ lưu trữ các bài hát trong danh sách phát, các bài hát sẽ bị lặp trên thiết bị Walkman.