ID bài viết : 00248100 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Màn hình phía trước của loa Sound Bar hiển thị DTS, mặc dù Đầu phát Blu-ray Disc đang phát nội dung DTS:X.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tùy theo phương thức kết nối hoặc cài đặt kết nối mà bạn có thể phát lại nội dung với định dạng DTS:X hoặc không, hoặc cách thức màn hình phía trước hiển thị định dạng âm thanh sẽ thay đổi.

  Nếu DTS xuất hiện trên màn hình phía trước của loa Sound Bar kể cả khi nội dung DTS:X đang được phát, hãy kiểm tra phương thức kết nối:

  • Loa Sound Bar được kết nối với Đầu phát Blu-ray Disc bằng cáp HDMI
  • Loa Sound Bar được kết nối với Tivi (cổng HDMI (eARC)) bằng cáp HDMI

  LƯU Ý:

  • Với các cài đặt sau đây, DTS xuất hiện trên màn hình phía trước kể cả khi nội dung DTS:X đang được phát. Bất kể nội dung xuất hiện trên màn hình hiển thị là gì, âm thanh sẽ được giải mã thành DTS:X:
   • Sound Mode (Chế độ âm thanh) được đặt thành STANDARD (TIÊU CHUẨN) hoặc CINEMA
   • Sound Mode (Chế độ âm thanh) được đặt thành MUSIC (NHẠC) và Immersive Audio Enhancement (Nâng cao âm thanh sống động) được đặt thành ON (BẬT)
  • Với phương thức kết nối sau đây, bạn không thể phát ở định dạng DTS:X kể cả khi nội dung DTS:X đang được phát từ Đầu phát Blu-ray Disc:
   • Loa Sound Bar được kết nối với Đầu phát Blu-ray Disc bằng cáp quang kỹ thuật số
   • Loa Sound Bar được kết nối với Tivi (cổng HDMI (ARC)) bằng cáp HDMI