ID bài viết : 00196834 / Sửa lần cuối : 03/02/2022

Cách phát âm thanh định dạng Dolby Atmos bằng bộ thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tham khảo quy trình phù hợp, tùy thuộc vào việc Tivi của bạn có tương thích với HDMI (eARC) hay không:

  LƯU Ý: Nhãn ngõ vào ở mặt sau của Tivi sẽ giúp bạn biết Tivi (cổng HDMI IN) có hỗ trợ kết nối eARC hay không.

  Hình ảnh cho biết nhãn ngõ vào ở mặt sau của Tivi

  Kết nối với Tivi tương thích với HDMI (eARC)

  Khi loa Sound Bar được kết nối với cổng HDMI (eARC/ARC), bạn có thể phát lại nội dung sau đây:

  • Ngõ ra nội dung định dạng Dolby Atmos từ Tivi
  • Ngõ ra nội dung định dạng Dolby Atmos từ thiết bị phát lại, chẳng hạn như Máy phát Blu-ray Disc

  LƯU Ý:

  • Cập nhật phần mềm loa Sound Bar lên phiên bản mới nhất. Hoặc, bạn cũng có thể liên tục cập nhật các bản phát hành firmware trong tương lai bằng cách tải xuống ứng dụng di động Support By Sony của chúng tôi và đăng ký sản phẩm của bạn vào ứng dụng.
  • Khi bạn phát nội dung Dolby Atmos từ Đầu phát Blu-ray Disc, hãy kiểm tra như sau:
   • Tham khảo hướng dẫn sử dụng Đầu phát Blu-ray Disc để xác nhận đầu phát có hỗ trợ Dolby Atmos
   • Nội dung dịch vụ mạng (ví dụ như Netflix) không thể phát được ở định dạng Dolby Atmos, ngay cả khi nội dung bao gồm âm thanh Dolby Atmos
   • Nội dung tương thích với Dolby Atmos được phát hành trên Đĩa Blu-ray. Kiểm tra ký hiệu Dolby Atmos trên đĩa để xác định xem đĩa có tương thích với Dolby Atmos hay không
   • Mở cửa sổ lựa chọn âm thanh trên menu Đĩa Blu-ray và chọn âm thanh (ngôn ngữ) bao gồm Dolby Atmos
   • Để phát nội dung với Dolby Atmos, đầu phát phải được cài đặt để phát riêng Dolby Atmos làm âm thanh chính. Ví dụ: trên Đầu phát Blu-ray Disc của Sony, khi BD Audio MIX Setting (Cài đặt kết hợp âm thanh BD) trong Audio Settings (Cài đặt âm thanh) được đặt thành On (Bật) thì âm thanh không thể phát ra với Dolby Atmos. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Đầu phát Blu-ray Disc


  Phương thức kết nối

  1. Kết nối cổng HDMI OUT eARC/ARC Loa Sound Bar và cổng HDMI IN eARC/ARC của Tivi bằng cáp HDMI.
  2. Kết nối cổng HDMI OUT của thiết bị phát lại và cổng HDMI IN của loa Sound Bar hoặc Tivi bằng cáp HDMI.
   LƯU Ý: Đối với bước 2, sử dụng cổng HDMI IN của Tivi hoặc không sử dụng loa Sound Bar.

   Sơ đồ kết nối
   1. Loa Sound Bar
   2. Tivi
   3. Đầu phát Blu-ray Disc
   4. Cáp HDMI tốc độ cao
  3. Kích hoạt chức năng eARC cho loa Sound Bar.
   LƯU Ý: Quy trình kích hoạt chức năng eARC sẽ khác nhau tùy theo mẫu loa Sound Bar. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Ví dụ: quy trình dành cho HT-Z9F thực hiện như sau:
   1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa và chọn Setup (Thiết lập) - Advanced Settings (Cài đặt nâng cao) - HDMI Settings (Cài đặt HDMI) - eARC - On (Bật).
   2. Trong HDMI Settings (Cài đặt HDMI), chọn HDMI Signal Format (Định dạng tín hiệu HDMI), rồi chọn Enhanced format (Định dạng nâng cao).
  4. Kiểm tra cài đặt HDMI của Tivi.
   LƯU Ý: Quy trình kích hoạt chức năng eARC có thể khác nhau tùy theo mẫu Tivi. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng sản phẩm.
   1. Trong phần HDMI Settings (Cài đặt HDMI), chọn eARC và đặt thành On (Bật).
   2. Trong HDMI Settings (Cài đặt HDMI), chọn HDMI Signal Format (Định dạng tín hiệu HDMI), rồi chọn Enhanced format (Định dạng nâng cao).

  Kết nối với Tivi không tương thích với HDMI (eARC)

  Khi loa Sound Bar được kết nối với Tivi không tương thích với HDMI (eARC), bạn chỉ có thể phát nội dung định dạng Dolby Atmos từ thiết bị phát lại, chẳng hạn như Máy phát Blu-ray Disc. Bạn sẽ không thể phát nội dung định dạng Dolby Atmos từ Tivi.

  LƯU Ý: Khi bạn phát nội dung Dolby Atmos từ Đầu phát Blu-ray Disc, hãy kiểm tra như sau:

  • Tham khảo hướng dẫn sử dụng Đầu phát Blu-ray Disc để xác nhận đầu phát có hỗ trợ Dolby Atmos
  • Nội dung dịch vụ mạng (ví dụ như Netflix) không thể phát được ở định dạng Dolby Atmos, ngay cả khi nội dung bao gồm âm thanh Dolby Atmos
  • Nội dung tương thích với Dolby Atmos được phát hành trên Đĩa Blu-ray. Kiểm tra ký hiệu Dolby Atmos trên đĩa để xác định xem đĩa có tương thích với Dolby Atmos hay không
  • Mở cửa sổ lựa chọn âm thanh trên menu Đĩa Blu-ray và chọn âm thanh (ngôn ngữ) bao gồm Dolby Atmos
  • Để phát nội dung với Dolby Atmos, đầu phát phải được cài đặt để phát riêng Dolby Atmos làm âm thanh chính. Ví dụ: trên Đầu phát Blu-ray Disc của Sony, khi BD Audio MIX Setting (Cài đặt kết hợp âm thanh BD) trong Audio Settings (Cài đặt âm thanh) được đặt thành On (Bật) thì âm thanh không thể phát ra với Dolby Atmos. Để biết chi tiết, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng của Đầu phát Blu-ray Disc

  Phương thức kết nối

  1. Kết nối cổng HDMI OUT eARC/ARC Loa Sound Bar và cổng HDMI IN của Tivi bằng cáp HDMI.
  2. Kết nối cổng HDMI OUT của thiết bị phát lại và cổng HDMI IN của loa Sound Bar bằng cáp HDMI.

   Sơ đồ kết nối
   1. Loa Sound Bar
   2. Tivi
   3. Đầu phát Blu-ray Disc
   4. Cáp HDMI tốc độ cao