ID bài viết : 00196834 / Sửa lần cuối : 03/08/2018

Cách phát lại âm thanh ở định dạng Dolby Atmos sử dụng thiết bị thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Xem phần dưới đây để biết bạn cần làm gì để sử dụng tính năng phát lại Blu-ray Disc ở định dạng âm thanh Dolby Atmos với Thiết bị thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar.
   

  Loa

  Kết nối các loa trần hoặc loa hỗ trợ Dolby Atmos với đầu thu AV đa kênh. Từ phần Settings (Cài đặt), hãy chuyển tới Speaker Settings (Cài đặt loa) để thay đổi mẫu loa. Trong phần cài đặt mẫu loa, chọn một cài đặt ở mẫu x.x.2. Ví dụ: 5.1.2 (TM), 5.1.2 (FD). Chọn loa trên cao hoặc loa có hỗ trợ Dolby Atmos phù hợp với cấu hình loa của bạn.
   

  Kết nối HDMI

  • Kết nối đầu phát Blu-ray Disc với Ngõ vào HDMI của bộ khuếch đại AV hoặc loa Sound Bar.
  • Kết nối Tivi với Ngõ ra HDMI (ARC) của bộ khuếch đại AV hoặc loa Sound Bar.
  • Khuyến khích dùng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao với Ethernet để kết nối.
   Cáp_HDMI
   [A]:Loa Sound Bar
   [B]:Thiết bị thu AV đa kênh
   [C]:Cáp HDMI cho Tivi
   [D]:Cáp HDMI cho đầu phát Blu-ray Disc
   [E]:Tivi
   [F]:Đầu phát Blu-ray Disc


  Cài đặt âm thanh

  Đặt Sound Field (Trường âm thanh) của đầu thu AV đa kênh thành A.F.D.


  Blu-ray Disc

  • Blu-ray Disc tương thích với Dolby Atmos. Logo Dolby thường được in trên Dolby Atmos.
  • Chọn cài đặt âm thanh hoặc ngôn ngữ từ Dolby Atmos.


  Đầu phát Blu-ray Disc

  Đặt đầu phát Blu-ray Disc thành Dolby Atmos, kiểm tra các cài đặt trên đầu phát. Ví dụ: TẮT BD Audio Mix Setting (Cài đặt phối âm BD) trên đầu phát Blu-ray Disc của Sony.