ID bài viết : 00196834 / Sửa lần cuối : 11/04/2018

Cách phát lại âm thanh ở định dạng Dolby Atmos sử dụng thiết bị thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

 • QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và Danh mục áp dụng trong bài viết này trước khi bắt đầu các bước.

  Xem phần dưới đây về những thông tin bạn cần để phát lại Blu-ray Disc ở định dạng âm thanh Dolby Atmos với đầu thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar.

  Loa
  • Kết nối các loa trần hoặc loa hỗ trợ Dolby Atmos với đầu thu AV đa kênh. Từ phần Settings (Cài đặt), hãy chuyển tới Speaker Settings (Cài đặt loa) để thay đổi mẫu loa. Trong phần cài đặt mẫu loa, chọn một cài đặt ở mẫu x.x.2. Ví dụ: 5.1.2 (TM), 5.1.2 (FD). Chọn loa trên cao hoặc loa có hỗ trợ Dolby Atmos phù hợp với cấu hình loa của bạn.

 • Kết nối HDMI
 • Kết nối đầu phát Blu-ray Disc với Ngõ vào HDMI của bộ khuếch đại AV hoặc loa Sound Bar.
 • Kết nối Tivi với Ngõ ra HDMI (ARC) của bộ khuếch đại AV hoặc loa Sound Bar.
 • Bạn nên sử dụng cáp HDMI cao cấp tốc độ cao với Ethernet để kết nối.
  Cáp_HDMI
  [A]:Loa Sound Bar
  [B]:Đầu thu AV đa kênh
  [C]:Cáp HDMI cho Tivi
  [D]:Cáp HDMI cho Đầu phát Blu-ray Disc
  [E]:Tivi
  [F]:Cài đặt âm thanh

  Đầu phát Blu-ray Disc
 • Đặt Sound Field (Trường âm thanh) của đầu thu AV đa kênh thành A.F.D.
 • Không đặt TRƯỜNG ÂM THANH của loa Sound bar thành game hoặc nhạc.

  Blu-ray Disc
 • Blu-ray Disc tương thích với Dolby Atmos. Logo Dolby thường được in trên Dolby Atmos.
 • Chọn cài đặt ngôn ngữ hoặc âm thanh từ Dolby Atmos.

  Đầu phát Blu-ray Disc
 • Đặt đầu phát Blu-ray Disc thành Dolby Atmos, kiểm tra các cài đặt trên đầu phát. Ví dụ: TẮT BD Audio Mix Setting (Cài đặt phối âm BD) trên đầu phát Blu-ray Disc của Sony.