ID bài viết : 00196834 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Cách phát âm thanh định dạng Dolby Atmos bằng bộ thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Tham khảo quy trình phù hợp, tùy thuộc vào việc Tivi của bạn có tương thích với HDMI (eARC) hay không:

  Kết nối với Tivi tương thích với HDMI (eARC)

  Kết nối với Tivi không tương thích với HDMI (eARC)

  LƯU Ý: Nhãn ngõ vào ở mặt sau của Tivi sẽ giúp bạn biết Tivi (cổng NGÕ VÀO HDMI) có hỗ trợ kết nối eARC hay không.

  Hình ảnh cho biết nhãn ngõ vào ở mặt sau của Tivi