ID bài viết : S500061232 / Sửa lần cuối : 01/06/2012

Tại sao hình ảnh của PS3 không hiển thị trong khi đang phát đĩa BD-ROM?

Trong khi đang phát đĩa BD-ROM và chuyển sang chức năng HDMI. Hình ảnh của PS3 không được hiển thị

    PS3 không được thiết lập tự động điều chỉnh độ phân giải HDMI, ngay cả khi môi trường kết nối thay đổi. Vui lòng thay đổi thiết lập độ phân giải HDMI của PS3 bằng tay