ID bài viết : 00196828 / Sửa lần cuối : 13/07/2020

Cách kiểm tra định dạng âm thanh được đặt ở Dolby Atmos.

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm và/hoặc hệ điều hành cụ thể. Hãy xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết trước khi bắt đầu các bước này.

  Nếu cần có thông tin về mẫu máy cụ thể để hoàn thành các bước trong giải pháp này, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng đi kèm sản phẩm.

  Chọn danh mục mẫu máy của bạn để kiểm tra xem thiết bị của bạn có đang phát ở định dạng DOLBY ATMOS hay không:

  • Loa Sound Bar (các mẫu có chữ HT đứng phía trước): Nhấn vào nút DISPLAY trên điều khiển từ xa. Định dạng âm thanh đầu ra hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình Tivi được kết nối. Khi nội dung Dolby Atmos đang phát, màn hình sẽ hiển thị các chữ như DOLBY ATMOS.

  • Bộ thu AV đa kênh (các mẫu có chữ STR đứng phía trước): Nhấn nút DISPLAY MODE (CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ) hoặc nút DISPLAY (HIỂN THỊ) trên màn hình một vài lần. Định dạng âm thanh đầu ra hiện tại sẽ hiển thị trên màn hình Tivi. Khi nội dung Dolby Atmos đang phát, màn hình sẽ hiển thị các chữ như DAtmos hoặc DOLBY ATMOS.

  LƯU Ý:

  • Trong khi phát 4K trên đầu phát Ultra HD Blu-ray Disc, thông tin phát lại như DOLBY ATMOS sẽ không xuất hiện trên màn hình Tivi ngay cả khi bạn nhấn nút DISPLAY (HIỂN THỊ).

  • Khi thiết bị được đặt thành ngõ vào Tivi, thông tin phát lại sẽ không xuất hiện ngay cả khi bạn nhấn nút DISPLAY (HIỂN THỊ).

  • Để biết cách phát lại nội dung Dolby Atmos, hoặc cách kết nối Tivi và các bộ phận, hãy tham khảo bài viết Cách phát âm thanh định dạng Dolby Atmos bằng bộ thu AV đa kênh hoặc loa Sound Bar.