ID bài viết : 00246734 / Sửa lần cuối : 23/03/2021

Phụ đề cc hoặc Phụ đề subtitle

  QUAN TRỌNG: Bài viết này chỉ áp dụng cho các sản phẩm cụ thể. Xem phần Sản phẩm và danh mục áp dụng của bài viết này.

  Phụ đề subtitle thường là các bản ghi phần âm thanh của nội dung hiển thị trên màn hình Tivi. Các bản ghi này bao gồm hiệu ứng âm thanh và diễn tả cảnh, nhưng các thành phần không phải lời nói có sẵn hay không thì tùy thuộc vào nội dung.

  Hiển thị phụ đề subtitle trên màn hình Tivi

  Tính năng phụ đề subtitle được bật bằng cách nhấn nútSUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi.
  Tính năng này sử dụng được trên các chương trình và ứng dụng Tivi, chẳng hạn như Google Play Movies & TV (phụ đề có thể không sử dụng được đối với một số chương trình và ứng dụng Tivi).

  Ứng dụng: Một ứng dụng nhất định có hỗ trợ tính năng phụ đề subtitle hay không sẽ tùy thuộc vào ứng dụng đó. Kể từ tháng 02 năm 2020, Google Play Movies & TV hỗ trợ tính năng phụ đề subtitle. Một số ứng dụng bật phụ đề subtitle bằng cách sử dụng menu cài đặt riêng của ứng dụng thay vì nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi. Ngoài ra, một số ứng dụng có thể thay đổi kích cỡ và màu sắc của văn bản.

  • Truy cập trang hỗ trợ của ứng dụng để biết thông tin chi tiết, kể cả cách bật các tính năng.
  • Thông tin kể trên được xác nhận tính đến tháng 02 năm 2020. Thông số kỹ thuật của Google Play Movies & TV và Netflix có thể thay đổi mà không báo trước.

  Chương trình Tivi: Có thể có hai loại phụ đề, tùy thuộc vào chương trình Tivi.
  Nhấn nút SUBTITLE (CC) trên điều khiển từ xa của Tivi để chọn Basic (Cơ bản) hoặc For hard of hearing (Dành cho người khiếm thính).

  • Basic (Cơ bản): Phụ đề chỉ hiển thị phần âm thanh của nội dung.
  • For hard of hearing (Đối với người khiếm thính): Phụ đề hiển thị phần âm thanh và các yếu tố không phải lời nói của nội dung, chẳng hạn như tiếng gõ cửa.

   Tivi sẽ hiển thị phụ đề For hard of hearing (Dành cho người khiếm thính) bất cứ khi nào có sẵn bằng cách làm theo hướng dẫn bên dưới:

   Đối với Android™ 10 

   Đối với Android 9