ID bài viết : 00197745 / Sửa lần cuối : 25/04/2018

Màn hình trắng xuất hiện khi mở trình duyệt web.

  Nếu màn hình trắng xuất hiện khi mở trình duyệt web, hãy kiểm tra như sau.

  • Tắt nguồn và rút phích cắm của dây nguồn AC, rồi cắm lại và bật lại nguồn.
  • Thực hiện quy trình sau nếu có Netflix.
   1.  Đăng nhập vào Netflix.
   2.  Khởi chạy trình duyệt.
   3.  Màn hình trắng sẽ xuất hiện.
   4.  Nhấn nút Netflix trên điều khiển từ xa.
   5.  Thoát Netflix.
   6.  Khởi chạy lại trình duyệt web.