ID bài viết : 00239464 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Biểu tượng mức pin trên thanh trạng thái nhấp nháy xen kẽ màu đỏ và trắng.

    Khi nhiệt độ môi trường xung quanh vượt quá phạm vi được đề xuất, biểu tượng  (Trạng thái pin) sẽ xuất hiện trên thanh trạng thái và việc sạc pin sẽ ngừng ngay lập tức. Tình trạng này chỉ là biện pháp phòng ngừa chứ không phải sự cố.

    LƯU Ý: Phạm vi nhiệt độ vận hành đề xuất là 5°C đến 35°C (41ºF đến 95ºF). Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng thiết bị ở môi trường trong phạm vi nhiệt độ đề xuất.

    Để biết thêm về các biện pháp phòng ngừa khi sạc khác, vui lòng tham khảo Hướng dẫn trợ giúp sau.