ID bài viết : 00235987 / Sửa lần cuối : 24/12/2019

Mẹo để tối đa hóa thời lượng pin của máy nghe nhạc Walkman

  Máy nghe nhạc Walkman tiêu thụ pin ngay cả khi ở chế độ chờ, vì vậy, thời lượng pin sẽ giảm đi nếu để máy nghe nhạc ở chế độ chờ trong một thời gian dài. Nếu có nhiều ứng dụng đang chạy, mức tiêu thụ pin cũng sẽ tăng lên và thời gian sử dụng sẽ giảm xuống. Thời lượng pin cũng thay đổi tùy theo điều kiện sử dụng, cài đặt và nhiệt độ.

  Phần Câu hỏi thường gặp này sẽ hướng dẫn cách để giảm mức tiêu thụ và tăng thời lượng pin. 


  Các cài đặt để tối đa hóa thời lượng pin

  Tiết kiệm pin

  Kích hoạt tính năng Battery Saver (Tiết kiệm pin) có thể giúp làm giảm mức tiêu thụ khi pin bị yếu. Ngoài ra, bạn có thể cài đặt kích hoạt chức năng Battery Saver (Tiết kiệm pin) ở mức pin bạn mong muốn. 

  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.

  2. Chọn Battery (Pin).

  3. Chọn Battery Saver (Tiết kiệm pin).

  4. Đặt Turn on automatically (Tự động bật) thành On (Bật).
   LƯU Ý: Nếu bạn chọn TURN ON NOW (BẬT NGAY), chức năngBattery Saver (Tiết kiệm pin) sẽ được kích hoạt bất kể mức pin còn lại là bao nhiêu.

  5. Đặt giá trị AT xx% (TẠI xx%) theo tỷ lệ phần trăm bạn mong muốn.
   LƯU Ý: Chức năng Battery Saver (Tiết kiệm pin) sẽ được kích hoạt khi lượng pin còn lại chạm mức giá trị phần trăm được cài đặt.

   

  Các cài đặt khác

  Bạn có thể giảm mức tiêu thụ pin bằng cách thay đổi cách sử dụng máy nghe nhạc. Hãy thử các đề xuất sau đây để tăng thời lượng pin:

   Nội dungPhương pháp cài đặt
  1Tắt nguồn theo cách thủ công khi không sử dụng máy nghe nhạc
  1. Khi màn hình bật sáng, nhấn và giữ nút  (Nguồn) trong 2 giây.
  2. Chọn Power off (Tắt nguồn).
  2Giảm cài đặt thời gian Sleep (Ngủ) của màn hình
  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Display (Hiển thị) - Sleep (Ngủ).
  3. Giảm thời gian.
  3Tắt toàn bộ điều chỉnh âm thanh
  1. Chọn Sound adjustment (Điều chỉnh âm thanh).
  2. Đặt  chức năng Direct Source (Nguồn trực tiếp) thành On (Bật).
  4Tắt dịch vụ Location (Vị trí) khi không sử dụng
  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Security & Location (Bảo mật & Vị trí) - Location (Vị trí) trong danh mục Privacy (Quyền riêng tư).
  3. Đặt  Use location (Sử dụng vị trí) thành Off (Tắt).
  5Tắt Wi-Fi khi không sử dụng
  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet).
  3. Chuyển  Wi-Fi thành Off (Tắt).
  6Tắt ứng dụng khi không sử dụng
  1. Mở khóa màn hình, chạm vào  (tổng quan) trong Thanh điều hướng ở phía dưới cùng của màn hình.
  2. Vuốt lên trên những ứng dụng hiện không sử dụng, hoặt tắt tất cả ứng dụng đang hoạt động bằng cách vuốt màn hình sang phải và chọn CLEAR ALL (XÓA TẤT CẢ).
  7Tắt Bluetooth khi không sử dụng
  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Connected devices (Thiết bị đã kết nối) - Connection preferences (Tùy chọn kết nối) - Bluetooth.
  3. Chuyển  Bluetooth thành Off (Tắt).
  8Tắt NFC khi không sử dụng
  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Connected devices (Thiết bị đã kết nối) - Connection preferences (Tùy chọn kết nối).
  3. ChuyểnNFC thành Off (Tắt).
  9Giảm độ sáng màn hình.
  1. Vuốt màn hình Home lên trên rồi chọn Cài đặt.
  2. Chọn Display (Hiển thị) - Brightness level (Độ sáng).
  3. Di chuyển biểu tượng thanh trượt để giảm độ sáng.


  LƯU Ý: Tuổi thọ pin sẽ giảm khi sử dụng trong môi trường nhiệt độ thấp. 

  Trong môi trường lạnh, những phản ứng hóa học trở nên yếu và năng lượng điện giảm. Không thể sạc đầy pin trong môi trường lạnh. Ngay cả khi bạn sạc đầy pin trong môi trường ấm hơn, thời lượng pin vẫn bị rút ngắn khi bạn sử dụng trong môi trường lạnh. (Nếu bạn trở lại môi trường ấm, thì thời lượng pin sẽ trở lại bình thường.)

  nhiệt độ

   


  Thông tin về thời lượng pin

  Dung lượng và thời gian sạc của pin sạc lithium-ion sẽ giảm dần tùy theo số chu kỳ sạc/xả và thời gian sử dụng.

  Để giảm thiểu thất thoát và kéo dài thời lượng pin:

  • Dừng sạc pin trước khi đầy (Không sạc tới 100%) có thể giúp giảm thiểu thất thoát pin.
  • Nếu được bảo quản trong tình trạng cạn kiệt hoàn toàn hoặc sạc đầy suốt một thời gian dài, pin có thể bị xuống cấp. Để tránh thất thoát, hãy sạc pin khoảng 50% sau mỗi sáu tháng đến một năm.

  Thời gian thay thế dự kiến:

  • Số chu kỳ sạc/xả, thời gian sử dụng và điều kiện sử dụng đều có thể ảnh hưởng đến dung lượng của pin và làm giảm thời lượng pin.
  • Khi thời lượng pin giảm một nửa so với thời lượng được đề cập trong hướng dẫn sử dụng ngay cả sau khi được sạc đầy, bạn có thể cần phải thay pin.

  Bài viết liên quan: Làm thế nào để thay pin lắp sẵn?