ID bài viết : 00175462 / Sửa lần cuối : 19/05/2017

Thời gian sử dụng pin của máy nghe nhạc Walkman ngắn mặc dù đã sạc đầy pin. (Walkman sê-ri NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Thời gian sử dụng pin của máy nghe nhạc Walkman ngắn mặc dù đã sạc đầy pin. (Walkman sê-ri NW-A30/NW-WM1A/WM1Z)

Tắt nguồn khi không sử dụng máy Walkman.

Máy nghe nhạc Walkman không tự động tắt nguồn khi ngừng phát. Do đó, pin sẽ cạn kiệt nếu bạn không tắt nguồn khi ngừng phát lại.
Bạn có thể tiết kiệm pin bằng cách tắt máy Walkman khi không sử dụng.

Tắt hoặc bật nguồn máy Walkman (Sê-ri NW-A):
Image
[1]: Nút nguồn

  1. Nhấn giữ nút nguồn Imagetrong vòng 3 giây cho đến khi màn hình bật lên.
  2. Thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình để tắt Walkman.
  3. Tắt tính năng HOLD nếu nó được kích hoạt.

LƯU Ý: Màn hình sẽ tự động tắt nếu bạn không thao tác Walkman trong một khoảng thời gian nhất định.