ID bài viết : 00239469 / Sửa lần cuối : 20/01/2020

Cách hiển thị hoặc tắt màn hình băng cassette

  Bạn có thể chuyển màn hình phát lại của máy nghe nhạc thành hiển thị chế độ bảo vệ màn hình như băng cassette. Khi đang hiển thị màn hình băng cassette, máy nghe nhạc sẽ tự động tắt trong vòng 10 phút để tiết kiệm pin.

  Để hiển thị màn hình băng cassette

  1. Trên HOME (MÀN HÌNH CHỦ), chọn Music Player (Trình phát nhạc).
  2. Chọn bài hát bạn muốn phát.
  3. Chọn  (Tùy chọn) ở trên cùng bên phải của màn hình.


    
  4. nhấn Display tape playback screen (Hiển thị màn hình phát lại băng) để đánh dấu hộp kiểm. Nếu không thực hiện thao tác nào trên nút hoặc màn hình trên màn hình phát lại trong một khoảng thời gian nhất định, màn hình sẽ chuyển sang màn hình băng cassette.

  LƯU Ý: Loại màn hình băng cassette sẽ được hiển thị khác nhau tùy theo bản nhạc được phát lại.

  Cách tắt màn hình băng cassette

  Trên màn hình phát lại của Máy nghe nhạc, chọn (Tùy chọn) và nhấn Display tape playback screen (Hiển thị màn hình phát lại băng) để bỏ dấu kiểm.