ID bài viết : 00236382 / Sửa lần cuối : 22/12/2019

Music Center trên máy tính không nhận dạng được máy nghe nhạc Walkman.

  Làm theo các bước sau để khắc phục sự cố này.

  1.  Làm theo quy trình thích hợp để cập nhật phiên bản mới nhất của Music Center for PCMáy nghe nhạc Walkman: LƯU Ý: Các phiên bản trước của phần mềm Music Center for PC (2.1.0 trở về trước) không thể nhận dạng kết nối với dòng máy nghe nhạc Walkman NW-A100 hoặc NW-ZX500. 
    
  2. Kết nối máy nghe nhạc Walkman với máy tính.
   1.  Đảm bảo rằng bạn đang sử dụng cáp USB Type-C (đi kèm với máy nghe nhạc) để kết nối với máy tính.
   2.  Trong menu Use USB for (Sử dụng USB để), chọn File Transfer (Truyền tập tin) và chạm vào OK

  Bài viết liên quan: Không thể truyền nội dung từ máy tính sang máy nghe nhạc Walkman.