ID bài viết : 00229792 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Không nghe được giọng nói hoặc khó nghe cuộc gọi qua loa không dây

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Đưa micrô tới gần miệng của bạn hơn khi trò chuyện qua loa không dây.


Ví dụ về vị trí của micrô SRS-XB01

vị trí micrô

  1. Micrô 

LƯU Ý: Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng của loa để biết thông tin cho mẫu thiết bị cụ thể.