ID bài viết : 00229513 / Sửa lần cuối : 12/07/2019

Âm thanh bị trễ hoặc hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau

  Do đặc tính của công nghệ không dây Bluetooth, âm thanh phát ra từ Glass Speaker có thể bị trễ do nhiễu sóng hoặc có độ trễ nhỏ trong khi phát tập tin video.

  LƯU Ý: Bạn cũng có thể gặp độ trễ nhỏ trong các tình huống sau đây:

  • Khi sử dụng chức năng Speaker Add (Thêm loa)
  • Khi sử dụng chức năng Wireless Stereo (Âm thanh nổi không dây)
  • Khi kết nối một thiết bị với giắc cắm AUDIO IN của loa
  • Khi xem video bằng LDAC