ID bài viết : 00159151 / Sửa lần cuối : 07/05/2019

Âm thanh bị trễ.

Âm thanh bị trễ.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Do đặc tính của công nghệ không dây Bluetooth, có một chút chậm trễ xảy ra trong quá trình kết thúc nhận, so với kết thúc truyền. Đặc biệt, khi nhận được âm thanh từ video, âm thanh có thể chạy chậm hơn so với hình ảnh.