ID bài viết : 00159151 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Âm thanh bị trễ hoặc hình ảnh và âm thanh không đồng bộ với nhau.

    Do đặc tính của công nghệ không dây Bluetooth, sẽ có một độ trễ nhỏ tại đầu nhận so với đầu truyền. Đặc biệt, khi nhận âm thanh từ video, âm thanh có thể chạy chậm hơn hình ảnh.

    LƯU Ý:

    • Tình trạng này diễn ra ngay cả khi bạn sử dụng chức năng Speaker Add (Thêm loa) hoặc Wireless Party Chain với kết nối Bluetooth.
    • Bạn cũng sẽ gặp độ trễ nhỏ khi xem video bằng LDAC.