ID bài viết : 00224281 / Sửa lần cuối : 23/04/2019

Không có âm thanh phát ra từ cổng Digital Audio Out (Optical) khi xem video từ một thiết bị bên ngoài được kết nối bằng cáp HDMI.

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Khi chế độ eARC được bật, tín hiệu âm thanh từ ngõ vào HDMI truyền qua Tivi, vì vậy không có âm thanh phát ra từ cổng Digital Audio Out (Optical). Hiện tượng này hoàn toàn bình thường.