ID bài viết : 00224281 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Không có âm thanh phát ra từ cổng Digital Audio Out (Optical) khi xem video từ một thiết bị bên ngoài được kết nối bằng cáp HDMI.

    Khi chế độ eARC được bật, tín hiệu âm thanh từ ngõ vào HDMI truyền qua Tivi, vì vậy không có âm thanh phát ra từ cổng Digital Audio Out (Optical). Đây là đặc điểm kỹ thuật của Tivi.