ID bài viết : 00228568 / Sửa lần cuối : 11/06/2019

Khi xem video từ một thiết bị được kết nối bằng cổng HDMI 4, quá trình chuyển đổi video sẽ chậm hơn so với khi sử dụng các đầu vào HDMI khác.

    Tùy thuộc vào thiết bị được kết nối, khi sử dụng cổng HDMI 4, có thể mất nhiều thời gian hơn để hiển thị nội dung video và quá trình chuyển đổi video có thể chậm hơn.
    Để tránh sự cố, hãy kết nối thiết bị bằng cổng HDMI khác trên Tivi.

    Để biết thêm chi tiết về cổng HDMI 4, hãy tham khảo Hướng dẫn trợ giúp của Tivi.