ID bài viết : 00203808 / Sửa lần cuối : 04/11/2018

Tôi không thể tắt tiếng âm thanh từ thiết bị được kết nối qua ngõ ra quang học và HDMI ARC trên Android TV

Sản phẩm và danh mục áp dụng trong bài viết này

Bạn không thể tắt tiếng âm thanh từ thiết bị được kết nối qua cổng DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) và HDMI (ARC) của Tivi khi nhấn nút MUTE trên điều khiển từ xa của Tivi. Đây là thông số kỹ thuật của Tivi và là một phần của quá trình vận hành bình thường. Bạn có thể giảm âm lượng hoặc tắt tiếng âm thanh từ thiết bị được kết nối.