ID bài viết : 00206501 / Sửa lần cuối : 22/07/2019

Tôi không thể điều chỉnh âm lượng bằng Google Assistant.

    Để điều chỉnh âm lượng bằng giọng nói sử dụng Google Assistant, hãy quay mặt về phía loa thông minh và nói lớn tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn cài đặt cho âm lượng (0 - 100), theo sau là chữ “percent” (phần trăm). 
    Ví dụ: Nếu bạn muốn cài đặt âm lượng thành "5", hãy nói với Google Assistant là “volume five percent” (âm lượng 5 phần trăm).