ID bài viết : 00229259 / Sửa lần cuối : 18/07/2019

Không thể điều chỉnh âm lượng bằng nút –/+ (âm lượng) khi đang kết nối Bluetooth.

    Tùy thuộc vào thiết bị được kết nối, bạn có thể sẽ không điều chỉnh được âm lượng của loa từ thiết bị Bluetooth trong khi dừng hoặc tạm dừng phát nhạc.
    Điều chỉnh âm lượng trong khi phát nhạc từ thiết bị kết nối Bluetooth của bạn.